Skolens og klassens aftaler

 
En god skole – arbejdsseddel til klassen
 
Skolen bygger på værdierne: respekt, ordentlighed, effektivitet og engagement. De følgende punkter fortæller om skolens overordnede forventninger i praktisk udformning. Klassen skal sammen med læreren udbygge disse spilleregler, så ingen er i tvivl om forventningerne til dem. Vores forventninger er, at:
 

         Vi taler et pænt sprog

Hvad er et pænt sprog, og hvad er ikke et pænt sprog? (f.eks. bandeord).

 

      Vi lytter til hinanden

Hvad betyder det i praksis?

 

      Vi er omhyggelige med bøger, lektier og idrætstøj

Hvad betyder det at være omhyggelig? (f.eks. indbinding, passe på sine bøger, huske dem og sine kopier, og at lave lektier)

 

      Vi møder til tiden

Hvad betyder det i praksis?

 

      Vi misbruger ikke mobiltelefonen

Hvornår er det i orden at bruge mobiltelefonen og til hvad?

 

      Vi færdes roligt rundt på skolen

Hvordan går man roligt omkring, og hvor skal man være rolig? Er der nogen steder, hvor man ikke behøver at være rolig?

 

       Vi arbejder stille og hensynsfuldt på biblioteket, i IT-lokaler, i holdlokalerne, kantinen og på gangene. Hvordan er man en hensynsfuld kammerat?

 

      Vi passer på hinandens ting

Hvilke ting er vigtige at passe på? (f.eks. skolens møbler, redskaber og hinandens cykler).

 

       Vi lytter til lærerens afgørelser og diskuterer dem ikke i klassen

Hvorfor er det vigtigt at respektere lærerens afgørelser? (jævnfør dommerafgørelser i fodbold: frispark, straffespark mm). Føler du, at du er blevet uretfærdigt behandlet, kontakter du læreren efter undervisningen for en aftale.

 

 

 Det er også vigtigt, at klassen laver nogle spilleregler om ventilation, daglig oprydning, fejning, aflevering af lokale til rengøring, oprydning i holdlokaler, A-og D-gang, kantinen, boldspil, når det er for varmt, eller når det er snevejr, frikvartererne og mælkeordningen.

 
 

 

Hvis aftalerne ikke kan klares?

 

Brud på aftalerne er alvorlige. Der skal en god forklaring til og erkendelse af, at man har brudt aftalen, hvis ikke forældrene skal kontaktes for en særlig aftale.

 

Forældrene kontaktes når:

 

  1. Der er en forventning om at forældrenes samtale med barnet vil klare problemerne

  2. Eleven skal sidde efter

  3. Det er nødvendigt med opfølgningsamtaler mellem elev, forældre og lærere

 

I en akut situation i klassen, hvor læreren slet ikke kan nå eleven, kontakter læreren en fra sit team eller en af vejlederne
 

Hvis man ikke kan finde ud af at være sammen med en hel klasse

 

Forældrene kontaktes for en særlig aftale. Her kan følgende komme på tale:

 

  1. Samtaler med vejlederne.

  2. For elever i 8. og 9. årgang kan etableres særlig praktik over et længere forløb eller skolegang de to første lektioner; - herefter praktik i resten af skoletiden

  3. Samtaler med skolepsykologen.

 

Hvis fritiden vælter og påvirker skolegangen?

 

Forældrene kontaktes for en særlig aftale. Her kan følgende komme på tale:

 

  1. Samtaler med klasselæreren og vejlederne

  2. Samtaler med en familierådgiver. Hvilke muligheder er der for at hjælpe via Service-loven?