Rullende skolestart og aldersblandet undervisning.

Indskolingen, 0. 1. og 2. årgang, er organiseret i 6 aldersblandede parallelklasser.

Det vil sige, at hver klasse er en grundstamme af 20-24 aldersblandede elever.
Tre gange om året får klassen 2-3 nye elever fra børnehaven. Ved hvert skoleårs
afslutning forlader 7-8 elever hver klasse - de elever bliver samlet  til to 3. klasser.

Denne organisering af klasserne har en række fordele.

 

Det kan blive en udfordring for eleverne at finde ligestillede kammerater i klassen,
men den øgede holddannelse kan måske hjælpe på dette.

Det bliver også en udfordring for det klassiske klasseforældre samarbejde.

De to team i indskolingen er i fuld gang med at tilrettelægge detaljerne i strukturen og organiseringen af undervisningen. Mere herom i efteråret.